АВТОБУСНЫ ТЕНДЕРТ ДӨРВӨН ХЯТАД КОМПАНИ САНАЛ ИРҮҮЛЭВ

АВТОБУСНЫ ТЕНДЕРТ ДӨРВӨН ХЯТАД КОМПАНИ САНАЛ ИРҮҮЛЭВ
“Нийслэлийн нийтийн тээврийн автобус нийлүүлэх ажлыг гүйцэтгэх тухай тендер”-т таван компани саналаа ирүүлжээ.
1. “Майнс ап” ХХК – 178,817,556,720 төгрөг
2. Xiamen King Long United Automotive Industry Co.,Ltd – 147,686,834,611 төгрөг
3. Yutong Bus Co.,Ltd – 165,589,920,000 төгрөг
4. Xiamen Golden Dragon Bus Co.,Ltd – 156,932,775,600 төгрөг
5. China North Vehicle Corporation LTD – 52,602,468 төгрөгийн үнийн санал илгээжээ.
Эдгээр компани бүгд үнийн хөнгөлөлтгүй санал ирүүлсэн бөгөөд “Майнс ап” ХХК, Xiamen King Long United Automotive Industry Co.,Ltd, Yutong Bus Co.,Ltd-ийн зүгээс тендерийн баталгааг 917,193,165 төгрөг байхаар илгээжээ. Харин Xiamen Golden Dragon Bus Co.,Ltd-н хувьд 300,000 ам.долларын тендерийн баталгааны санал ирүүлсэн бол China North Vehicle Corporation LTD-н зүгээс тендерийн баталгааны санал ирүүлээгүй гэнэ.

Сэтгэгдэл
Уншиж байна...